Skip links

Sürme Likit Membran

Elastomerik reçine esaslı, tek veya çift bileşenli, teras, çatı, temel, bodrum perde, prekast, dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir.