Skip links

Slikon,Mastik ve Köpük

Fireseal

Bostik Fireseal Silikon, eşsiz yangına dayanıklı özelliği ile orta-modülüs bir silikonu kombine eden üstün nitelikli, yangına dayanıklı bir derz dolgu mastiğidir. Bostik Fireseal, uygulamaya bağlı olarak dört saate kadar yangın geçişine dayanır. Bu ürün , bir yangın durumunda, son derece düşük seviyelerde zehirli gaz açığa salma ve kayda değer oranlarınçok altında duman çıkarma oranı gibi ilave faydalara sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik Fireseal , taş duvar da dahil olmak üzere birçok yüzeye mükemmel yapışma sağlar, 25mm genişliğine kadar olan derzlerde çökme yapmaz ve dışarıdan kullanım için uygundur. Bostik Fireseal hem hareketli hem de hareketsiz derzlerde (örneğin eleklerde, ara duvarlarda ve strüktürel duvarlarda uç uca gelen açık ekler için) kullanılabilir. Hem kablolarda hem de metal borularda , özellikle de hareket faktörünün bulunduğu yerlerde (örn eğin ,sıcak/soğuk su boruları) sızıntı önleyici olarak etkilidir.

lntucrylic

Bostik ıntucrylıc, yüksek kaliteli, su bazlı, yangın geciktirici akrilik yapı mastiğidir. Kuruduğunda sert , yapış yapış olmayan bir kıvam alır ve birçok inşaat yüzeyine mükemmel yapışma sağlar. Bu ürün , yangın durumunda şişerek , yangın geçirmez bir yalıtım malzemesi haline gelecek ve duman ile alev geçişini engelleyecektir.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik lntucrylic, ayrılma ve hareket faktörlerinin söz konusu olduğu yerlerde genişleme, büzülme veyapı derzlerinin yalıtımı için kullanılır. Bu ürün, yangına dayanıklı döşeme sistemlerinin yerleştirilmesinde yataklama/yalıtma bileşeni olarak, yangına dayanıklı inşaat malzemeleri ve pencere ile kapı çerçeveleri gibi civar yapıların arasında oluşan boşlukları kapamak için ve hem kablo hem de borulara yönelik bir sızıntı engelleme sistemi olarak kullanılmaktadır.

FR Expanding Foam

FR Expanding Foam Yangına Dayanıklı , Genişleyen Köpük Dolgu Malzemesi; atmosferden aldığı nemi emerek kendi kendine kürleşen, tek komponentli poliüretan köpüktür. Yarı sert yapıda olup, bükülümü zor olmasına rağmen titreşim ve derz hareketlerine olanak sağlar. FR Expanding Foam , tam bir yangın değerlendirmesi sağlamak için BS 476 Bölüm 20’ye göre test edilmiştir. Aynı zamanda DiN 4102, B1 ve B2’ye de uygundur.

KULLANILDIĞI YERLER

Ahşaba , tuğlaya , taşa , çimentoya, sıvaya , asbeste, alçıpana, duralite ve metal yüzeylere mükemmel yapışır.

lntustrip

Bostik lntustrip, yangına hassas durumlarda sıkıştırma contası olarak kullanım için geliştirilmiş, yumuşak yapışkanlı, hazır, şerit biçiminde bir mastiktir. Şeritler hidrokarbon kauçuktan olup, aleve ya da başka bir ısı kaynağına maruz kaldığında ürünün şişmesine (genişlemesine) neden olan özel katkı maddeleri içermekte ve duman ile alevlerin geçişine dayanıklı yalıtım malzemesi haline gelmektedir. Bostik lntustrip , ürünün kullanımını kolay ve ekonomik hale getirmek için makara halinde temin edilir.

KULLANILDIĞI YERLER

Bostik lntustrip, pencere çerçeveleri ve kapılardaki cam yataklarında ve sıkıştırma contalarında kullanılabilir.