Skip links

Bitümlü Membran

Bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, yapı elemanlarının suya maruz kalan ve suyun geldiği taraftaki yüzeylerine uygulanan “Yüzeysel Su Yalıtımı” yöntemine göre yapılmaktadır. Yapıların temellerinden çatılarına birçok detayında uygulanabilen bitümlü membranlarla yapılan su yalıtımı, gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse ülkemizde su yalıtımında en fazla kullanılan malzemelerdir.Polimer bitümlü membranlar “Elastomerik” ve “Plastomerik” olmak üzere ikiye ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar yüksek elastikiyetleri, plastomerik bitümlü membranlar ise yüksek sıcaklık dayanımları ile birbirlerinden ayrılırlar. Elastomerik bitümlü membranlar şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanabilirler. Plastomerik bitümlü membran ise flalümo alevi ile ısıtılarak uygulanmaktadırlar. Her iki tip membran da yapıların hemen hemen tüm su yalıtım detaylarında güvenle kullanılabilmektedir.